Deze blog post delen:

Onze generatie leert nu wat burgerzin is. Het is bijdragen aan je gemeenschap, ook wanneer dat ingaat tegen je eigenbelang. Liquidfloors gebruikt mondmaskers voor haar dagelijkse werking als gietvloer bedrijf. Uit respect voor onze zorgverleners in deze crisis doneren wij nu enkele honderden maskers aan het AZ Groeninge te Kortrijk. We hopen dat u hetzelfde doet.

Drop off bij AZ Groeninge

Viroloog Marc Van Ranst deed zondag een oproep aan alle burgers die onlangs massaal mondmaskers hebben opgekocht in de handel.

Onze zorgverleners zijn nu de gladiatoren in de arena. Het zijn de mensen die met gevaar voor eigen leven het verschil zullen maken tussen leven en dood binnen onze eigen families. Het is geen burgerzin om hen te voorzien van alle materiaal die ze nu behoeven. Het is menselijkheid. Dankbaarheid.

Noch ikzelf, noch mijn bedrijf heeft zich bezig gehouden met massaal mondmaskers in te slaan. Toch hebben we als bouwbedrijf een aanzienlijke stock van honderden FFP2 en FFP3 maskers die van het juiste type blijken te zijn als deze die onze zorgverleners nu zo ontbreken. Vandaag brengen wij deze naar het AZ Groeninge te Kortrijk.

Liquidfloors doneert mondmaskers
Liquidfloors doneert mondmaskers aan ziekenhuizen uit de buurt.

Aanvankelijk waren we blij dat we ze hadden. Wij verkeren namelijk in net dezelfde onzekerheid als iedereen. Mijn taak als bedrijfsleider is in de eerste plaats zorgen voor mijn medewerkers. Ik ben daarnaast ook een vader en een echtgenoot. Ook een broer en een zoon. Mijn eerste plicht ligt bij mijn mensen.

Toch voelt het niet juist om deze op de schappen te laten staan. Dat komt omdat het ook niet juist is. Het ‘eigen volk eerst’ credo is een pijnpunt in deze maatschappij, en ik geloof dat ingrijpende momenten als deze het denken van een natie kunnen wijzigen. De Corona epidemie en haar immense omvang zijn misschien wel het enige wat de zelfzuchtigheid van oorlog vrije generaties kan wijzigen.

Zorgverleners hebben nu onze hulp nodig. Het zijn de moedigen die nu bewust bij het virus komen. Zij zijn de helden die jouw dierbaren straks kunnen redden, veel meer dan jijzelf. Hun bescherming is nu belangrijker dan onze bescherming.

Doe wat je kan, zodra je kan met wat je kan om te helpen:

Doneer je mondmaskers vandaag nog bij een hospitaal of zorgverleners in jouw omgeving.

Deze blog post delen: